LS2-50KW

เครื่องปั่นไฟดีเซล LS2-50 kW 
กำลังเครื่องยนต์ :  63 HP
ความถี่/แรงดันไฟฟ้า :  50 Hz / 380 v
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย :  48 kW 
กำลังไฟฟ้าสูงสุด :  52 kW 
กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย :  91 A
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง :  100 ลิตร
 อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน :  10.35 ลิตร/ชั่วโมง
เชื้อเพลิงที่โหลด :  80%
***อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการประมาณเท่านั้น***

 

Visitors: 16,883