LS2-40KW

เครื่องปั่นไฟดีเซล LS2-40 kW 
กำลังเครื่องยนต์ :  48 HP
ความถี่/แรงดันไฟฟ้า :  50 Hz / 380 v
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย :  40 kW 
กำลังไฟฟ้าสูงสุด :  44 kW 
กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย :  76 A
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง :  80 ลิตร
 อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน :  8.28 ลิตร/ชั่วโมง
เชื้อเพลิงที่โหลด :  80%
***อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการประมาณเท่านั้น***

 

Visitors: 16,933