LS2-24KW

เครื่องปั่นไฟดีเซล LS2-24 kW 
กำลังเครื่องยนต์ :  33 HP
ความถี่/แรงดันไฟฟ้า :  50 Hz / 380 v
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย :  24 kW 
กำลังไฟฟ้าสูงสุด :  26.4 kW 
กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย :  46 A
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง :  80 ลิตร
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน :  5.20 ลิตร/ชั่วโมง
เชื้อเพลิงที่โหลด :  80%
***อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการประมาณเท่านั้น***

 

Visitors: 16,948