LS2-15KW

เครื่องปั่นไฟดีเซล LS2-15 kW 
กำลังเครื่องยนต์ :  21 HP
ความถี่/แรงดันไฟฟ้า :  50 Hz / 220 v
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย :  15 kW 
กำลังไฟฟ้าสูงสุด :  16.5 kW 
กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย :  68 A
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง :  90 ลิตร
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน :  3.39 ลิตร/ชั่วโมง
เชื้อเพลิงที่โหลด :  80%
***อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการประมาณเท่านั้น***

 


 

Visitors: 16,883